ایرادهای شایع در تلویزیون سونی انواع مدل

رفع عیب پنل سونی 40HX750

تصویر رفع عیب شده 

 

 

ایراد تصویر پنل مشکل پارازیت و پرش تصویر (دوتایی)

ایراد های شایع در تعمیر تلویزیون های سونی که قابل رفع شدن میباشد

تعمیر کم نور شدن لامپ تصویر بعد از چند دقیقه در تلویزیون سونیتعمیر به حالت استند بای رفتن تلویزیون سونی تعمیر قطع رنگ بعد از ۲ دقیقه تعمیر روشن نشدن تلویزیون سونیتعمیر سیاه شدن صفحه بعد از حدود نیم یا یک ساعت کار کردنتعمیر و رفع ایراد خاموش شدن تلویزیونتصویر داری خط برگشتی و بدون برفک و داغ کردن تلویزیونقطع و وصل تصویر تعمیر نداشتن نور  = تعمیر قطع شدن تصویر و افتادن دو خط ورتیکال روی تصویر پر نور و کم نور شدن چراغ استند بای چشمک زدن ال ای دی جلو و روشن نشدن تلویزیون  انواع چشمک زدن تلویزیون هر تعداد نشانگر ایرادهای بخشهای جداگانه هستش که با شمردنتعداد مشه دقیق به نقطعه ایراد دست پیدا کرد . 

گروه فنی اصف سرویس رضوی

09197795121

ایرادهای شایع در تعمیر تلویزیون های سونی که قابل رفع شدن هست

تعمیر کم نور شدن لامپ تصویر بعد از چند دقیقه در تلویزیون سونی

تعمیر به حالت استند بای رفتن تلویزیون سونی تعمیر قطع رنگ بعد از ۲ دقیقه

تعمیر روشن نشدن تلویزیون سونی

تعمیر سیاه شدن صفحه بعد از حدود نیم یا یک ساعت کار کردن

تعمیر و رفع ایراد خاموش شدن تلویزیون

تصویر داری خط برگشتی و بدون برفک و داغ کردن تلویزیون

قطع و وصل تصویر

تعمیر نداشتن نور  = تعمیر قطع شدن تصویر و افتادن دو خط ورتیکال روی تصویر

پر نور و کم نور شدن چراغ استند بای                                         چشمک زدن ال ای دی جلو و روشن نشدن تلویزیون

انواع چشمک زدن تلویزیون هر تعداد نشانگر ایرادهای بخشهای جداگانه هستش که با شمردنتعداد میشه دقیق به نقطعه ایراد دست پیدا کرد

 

09197795121گروه فنی اصف سرویس