ارسال فایل فلش و ایپرام

با سلام به تمامی دوستان وهمکارانی که از سایت ما بازدید میکنند با تماس های که بعضی از دوستان با ما داشتن بر ان شدیم تا تمامی فایل های برنامه ای سی فلش وایپرام تلویزیون ای مختلف و گیرنده های دیجیتال رو در سایت قرار بدیم در حال دسته بندی این فایل ها هستیم و به زودی در سایت قرار خواهیم داد .باشد که گره ای از کار دوستان و همکاران باز شود

با سپاس فراوان دفتر نمایندگی اصف سرویس